Naomi Devil
Naomi Devil

Alkotói pályámat korán kezdtem, első kiállításomra 16 éves koromban került sor Budapesten. Magántanulóként korábban érettségiztem, majd jelentkeztem a Bécsi Szépművészeti Akadémia festőművész szakára, ahova 17 évesen fel is vettek Adi Rosenblum és Markus Muntean osztályába. Itt 2008-ban diplomáztam, de mellette 2006-ban elkezdtem építészetet is tanulni (TU Wien). Ezt a tanulmányt diploma nélkül hagytam abba négy évvel később. A Bécsi Iparművészeti Egyetem alkalmazott grafika szakán szereztem második diplomámat 2015-ben.
A mai napig fontosnak tartom, hogy ne csak a festészet területén fejlesszem magam, hanem a design, építészet és digitális művészet is része legyen munkásságomnak. Ezeken a területeken szerzett készségeimet, tapasztalataimat beépítem festészetembe. A kortárs mondanivaló mellett fontosnak tartom a technikai tudás fejlesztését. Hosszabb lélegzetű sorozatokat alkotok, melyek valamilyen gondolati vagy technikai innovációból fakadnak. A különböző művészeti és történelmi korszakok párbeszéde foglalkoztat. Nem csak kifejező eszközeim tárházat gyarapítom a nagy elődök technikai fogásainak tanulmányozásával, hanem igyekszem azt a szellemiséget is megérteni, amivel alkottak. Célom a letűnt korok művészetről alkotott különböző felfogásának szintéziséből kiindulva és azt tovább fejlesztve megfogalmazni, mit jelent a művészet fogalma a 21. században.
A tanulmányok mellett folyamatosan foglalkoztam karrierem építésével, pályám 16 éve alatt rengeteg egyéni és csoportos kiállításon vettem részt összesen 12 országban, 6 fővárosban. Magyarországon bejegyzett magánvállalkozóként aktív tagja vagyok a művészeti életnek. Alkotásaimat aukciós házak és galériák értékesítik Bécsben és Budapesten.

Works:

  • tags :