Kiss Adél

Kiss Adél 1982-ben született Budapesten. Jelenleg is itt él és alkot. A Képzőművészeti Egyetemen 2007-ben diplomázott festő szakon. Főleg festészettel foglalkozik, de érdekli a performance világa és a festészet egyéb határterületei.

Mindig szívesen ábrázolt embereket, főleg azokat, akik a közvetlen közelében élnek. Mindig fontos volt számára a személyes kapcsolat a modellel.

Művészetében sokszor hangulatok megragadására törekszik, tükröt tartva a néző vagy éppen önmagam elé. Az egyedi, személyes példák azonban magukban hordozzák a behelyettesíthetőség lehetőségét is, így egy általánosabb, mindenkire vonatkoztatható, életszerű tartalmat is megfogalmaz festményeiben.

Különösen vonzódik az erős színekhez, technikai kísérletekhez, sokszor alkalmaz ezeket a látvány erejének felfokozásához, a kifejezés érdekében vállalt túlzásokhoz. Képeiben valós látványokat, élményeket dolgoz fel, ehhez saját készítésű fotókat és vázlatokat is használ.

Jó ideje és jelenleg is főleg a víz témája foglalkoztatja, annak halmazállapot-változásai, megjelenési formái, szimbólumrendszere. Festményein rendszerint e motívum köré rendezi a mondanivalót. Alakjai valamilyen vizes felületen keresztül vagy vizesen, illetve vízben tűnnek fel/pára, eső, vizes üveg, fürdés, nedvesség/.

Az installációs művek is nagy hatással vannak rá, ezért sokszor megkísérli munkáit úgy konstruálni, hogy több darabból, elemből állítja össze a kész festményt, ezáltal festményinstallációt létrehozva. Ez egyben lehetőség egyfajta vizuális játékra is, mivel a valójában egybetartozó képek bármikor átrendezhetők, de külön is önálló alkotások.

Az utóbbi időben az akvarell technikája is előtérbe került nála.

Kiss Adél munkái