Osgyányi Sára

A szülőföld, a haza, Magyarország, és az otthon témái mögött, személyes hitvallásomat rajzolom meg, életem helyszíneinek megörökítésével. Az aktuális érzékelésem, az átfutó gondolataim, és a pszichikai valóságom, külső világban való leképeződése foglalkoztat. Figyelmem az, analógiák, párhuzamok és a szinkron jelenségekből kiolvasható összefüggések körül forog. Alapélményem a “vezetettség”. Világlátásomban, szellemi meggyőződéseimben ugyanaz a vezér fonál, tartalom van jelen, mint az ábrázoló festészetemben: egy látható jelenségeken túlmutató magasabb rendről, jóról való tapasztalat, és egyensúly.
Foglalkoztat az emberi sors, az utak elvesztése, és az önmagunkhoz való hazatalálás élethosszig tartó folyamata. Szellemi alap élményem a kiút, kivezető út, megoldás tágabb értelemben vett megtapasztalása. Festményeimen sokféle formában láthatóak fényes, fény felé vezető utak : pályaudvarok, utcák eget-földre-tükröző sínei, autóutak, hidak, vagy a víz útjain közlekedő vitorlások

Osgyányi Sára munkái

Közraktár utca, Szabadság híd este

Budapest, Vámház krt Szabadság híd

73-as troli a Szondi utcában

Vázlatos Nyugati tér I.

Barátság, nappal és éjszaka az égbolt kertjében