Romvári Márton

Romvári Márton 2001-ben szerzett diplomát festő szakon a Magyar Képzőművészeti Egyetemen.
Számos önálló- és csoportos kiállításon, nemzetközi vásáron, aukción volt lehetősége bemutatni formanyelvvé rendeződött világát hagyományos festészeti technikával és a képalkotás egyéb lehetőségein keresztül is.
Alkotásaiban a mikró- és makró világ természeti formái, egyfajta leegyszerűsített eszenciájaként vannak jelen, s az összeolvadó vagy éppen elkülönülő elemek, kölcsönhatásban lévő síkokon rétegződnek térbelivé.
Megérkezve a valós dimenziók terébe, — ugyanabból a forrásból táplálkozva — reliefek, objektek, szobrok, kinetikus munkák is születnek a világát bejárva.
Kíváncsian figyeli a változást, miközben a biomorf képzelet tartományaiban bolyong.
Nincs cél, hiszen nem lehetséges célbaérni, mivel a világ alaptermészete a magas entrópiára való törekvés. Folyamatosan úton van, az út egy időpontját kiragadva, csak felvételt készíthet a nagy egyensúlyrendszer egy-egy pillanatáról.

Romvári Márton munkái