Szabó Ágnes

Szabó Ágnes festészete próbára teszi látásunkat. A célja az, hogy ne csak nézzük a képeket, hanem felfedező utat tegyünk egyes rétegeibe. Már a vizuális megjelenítés sajátos eszközeivel is próbára tesz bennünket, nem beszélve a témák különc megfogalmazásáról.

Ebben a festői világban minden szereplő más célt szolgál, mint amit hagyományosan várnánk tőlük. Például számos emberi testrészt vagy szervet értelmez át növények tulajdonságával. Ezen kívül szívesen ábrázol állatokat is, ám ezek első ránézésre meseszerűnek tűnnek. Ők embei jellemzőkkel vannak felruházva, és többnyire egy bezárt közegben kerünek bemutatásra. Az átlényegítés kulcsszerepe bontakozik ki a művésznő minden alkotásán: legyen szó az élővilág alkotóelemeiről, vagy egyszerű tárgyakról. Ezen kívül szívesen foglalkozik egyes anyagszerű, természetből vett motívumok felnagyításával, melyeket egy ismétlődő rendszerbe helyez. Az op-art jellemző eszközeit felhasználva ezek a mintázatok egy összefüggő textúrát alkotnak egymással.

Szabó Ágnes munkái

Cím nélkül

Cím nélkül