Naomi Devil

Alkotói pályámat korán kezdtem, első kiállításomra 16 éves koromban került sor Budapesten. Magántanulóként korábban érettségiztem, majd jelentkeztem a Bécsi Szépművészeti Akadémia festőművész szakára, ahova 17 évesen fel is vettek Adi Rosenblum és Markus Muntean osztályába. Itt 2008-ban diplomáztam, de mellette 2006-ban elkezdtem építészetet is tanulni (TU Wien). Ezt a tanulmányt diploma nélkül hagytam abba négy évvel később. A Bécsi Iparművészeti Egyetem alkalmazott grafika szakán szereztem második diplomámat 2015-ben.
A mai napig fontosnak tartom, hogy ne csak a festészet területén fejlesszem magam, hanem a design, építészet és digitális művészet is része legyen munkásságomnak. Ezeken a területeken szerzett készségeimet, tapasztalataimat beépítem festészetembe. A kortárs mondanivaló mellett fontosnak tartom a technikai tudás fejlesztését. Hosszabb lélegzetű sorozatokat alkotok, melyek valamilyen gondolati vagy technikai innovációból fakadnak. A különböző művészeti és történelmi korszakok párbeszéde foglalkoztat. Nem csak kifejező eszközeim tárházat gyarapítom a nagy elődök technikai fogásainak tanulmányozásával, hanem igyekszem azt a szellemiséget is megérteni, amivel alkottak. Célom a letűnt korok művészetről alkotott különböző felfogásának szintéziséből kiindulva és azt tovább fejlesztve megfogalmazni, mit jelent a művészet fogalma a 21. században.
A tanulmányok mellett folyamatosan foglalkoztam karrierem építésével, pályám 16 éve alatt rengeteg egyéni és csoportos kiállításon vettem részt összesen 12 országban, 6 fővárosban. Magyarországon bejegyzett magánvállalkozóként aktív tagja vagyok a művészeti életnek. Alkotásaimat aukciós házak és galériák értékesítik Bécsben és Budapesten.

Naomi Devil munkái

Venus First

Sunday Afternoon

Cím nélkül

Cím nélkül

Canari

Lobster boy

Mask ladies

Plastic horror

Sepherdess blue